Quy Trình của phẫu thuật thu gọn cánh mũi

Góc chuyên gia

Thu gọn cánh mũi là gì? Đây là một phẫu thuật thẩm mỹ tương đối đơn giản về nguyên tắc nếu cánh mũi dư thì cắt cánh mũi, còn nếu lỗ mũi rộng thì thu  gọn lỗ mũi (không phái tất cả các trường hợp đến đều cắt cánh mũi như một số người thường nghĩ). Thời gian phẫu thuật từ 30 đến 40 phút.

quy-trinh-thu-gon-canh-mui-02

Đường phẫu thuật:

+ Nếu cắt cánh mũi thì đường phẫu thuật nằm sát bờ cong cánh mũi 2 bên.

+ Nếu thu gọn lỗ mũi thì đường phẫu thuật nằm phía trong lỗ mũi.

Trong cả 2 trường hợp sau phẫu thuật khoản 1 đến 3 tháng thì không còn để lại sẹo.

Phương pháp phẫu thuật: Cả 2 phương pháp đều gây tê tại chỗ, nếu thu cánh mũi thì đo phần cánh mũi bị dư và cắt bỏ đều hai bên và khâu da bằng chỉ thẩm mỹ. Nếu thu gọn lỗ mũi thì đo phần dư lỗ mũi 2 bên đều nhau cắt bỏ phần dư thu gọn lỗ mũi đều lại 2 bên và khâu thẩm mỹ.

Kết quả đạt được:

+ Nếu cắt cánh mũi thì 2 bên cánh mũi gọn lại và đều nhau, không cắt quá nhằm tạo cánh mũi hình tam giác 2 bên.

+ Nếu thu gọn lỗ mũi thì 2 bên lỗ mũi gọn lại và đều nhau, khộng được méo, lệch hay chênh nhau.

Chăm sóc sau mổ:

Sau phẫu thuật vết thương được chăm sóc, thay băng và uống thuốc 7 ngày. Cắt chỉ sau 5 đến 7 ngày.

* MỘT SỐ THẮC MẮC CỦA KHÁCH HÀNG:

Câu hỏi 1: Em xin hỏi BS lỗ mũi em bị rộng có thẩ cắt cánh mũi để làm hẹp lỗ mũi được không?

Trả lời: Về nguyên tắc thì được với điều kiện lỗ mũi em rộng và cánh mũi em bị dư thì nên cắt cánh mũi bớt phần dư và sẽ gọn lỗ mũi luôn. Nhưng nếu mũi em chỉ rộng lỗ mũi còn cánh mũi không dư thì chỉ nên thu lỗ mũi không nên cắt cánh mũi.

Câu hỏi 2: Em muốn thu gọn lỗ mũi nhưng tại sao một số bạn bè em sau khi cắt cánh mũi xong thì 2 bên cánh mũi tạo thành hình tam giác và lỗ mũi cũng hình tam giác luôn em thấy kỳ quá?

Trả lời: Vấn đề ở đây như trên tôi đã nói nếu cánh mũi bị dư thì nên cắt cánh mũi, lỗ mũi rộng thì nên thu gọn lỗ mũi. Trường hợp trên phần nhiều là do lỗ mũi rộng, cánh mũi không dư mà cắt cánh mũi để với mục đích là thu lỗ mũi. Nguyên nhân thứ hai là do cắt cánh mũi quá nhiều nên thiếu khi khâu cánh mũi căng thẳng hình tam giác 2 bên.